Ana Sayfa
Fakültemizde Akreditasyon
Fakültemizde Atılan Adımlar

Fakültemizde Atılan Adımlar

Aralık 2013’de Fakültemiz AACSB’ye resmi üye olarak kabul edildi.

22 Ocak 2014’te yapılan Akademik Genel Kurul’da üyelik ve içeriği fakülte öğretim üyelerine açıklandı.

5 Şubat 2014 Tarihli Dekan maili ile üye olunduğu ve personelin de AACSB portalına üye olarak aşina olmaları talep edildi. 

14 Mart 2014 tarihinde, dekanlık tarafından Yrd. Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi akreditasyon sorumlusu olarak atanmıştır. Umut Sanem Çitçi görev yaptığı süre 7 aylık süre içerisinde araştırma görevlilerinden oluşturduğu bir takım ile çalışmalarını yürüttü. Takım şu kişilerden oluşmuştur: - Arş. Gör. Ayşegül KARATAŞ - Arş. Gör. Halil ŞİMDİ ( Uluslararası Ticaret Bölümü)

Arş. Gör. Gülcan KAHRAMAN (Sağlık Yönetimi Bölümü), Arş. Gör. Samet ÖZDEMİR (İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü), Arş. Gör. Mustafa KOÇ - Arş. Gör. Mustafa Kenan ERKAN (İşletme Bölümü

Oluşturulan takım, altı toplantı yapmış, Uygunluk Paketi’ni detaylı olarak analiz etmiş ve 2013 -2014 Bahar Dönemi sonuna kadar aşağıdaki faaliyetler üzerine çalıştı: 

  • Dekanlık düzeyinde toplanması gereken veriler ve açıklama gerektiren uygulamalar (Fakülte sekreterliği tarafından bazı bilgilerin toplanması girişimleri başlatılmıştır),
  • Bölüm başkanlıkları düzeyinde toplanması gereken veriler ve açıklama getiren uygulamalar 27 Mayıs 2014 tarihinde dekanlık tarafından bölüm başkanlıklarına bu bilgiler için yazı gönderilmiş olup, 8 Haziran 2014 itibariyle tüm verilerin ve bilgilerin dekanlığa iletilmesi gerektiği belirtilmiştir),
  • AACSB takımı düzeyinde toplanması gereken veriler ve açıklama gerektiren uygulamalar,

2014 Yaz döneminde verilerin toplanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Dekanlık tarafından Eylül ayına kadar öğretim üyelerine zaman verilmesi kararlaştırıldı. 

15 Ekim 2014 tarihinde yapılan Fakülte Akademik Kurul toplantısında Yrd.Doç.Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ tarafından AACSB ile ilgili olarak rektör ve akademik personele bilgilendirme yapıldı.

Kasım 2014 tarihinde Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Fakülte Akreditasyon Sorumlusu olarak atandı. 

Şubat 2015 AACSB’nin “İlham Veren İnovasyonlar” inisiyatifi, SAÜ'deki yabancı öğrencilerin Sakarya'daki işletmelerde isteğe bağlı stajını içeren UPEP’i, işletme okullarının nasıl yenilik yaptıklarını ve işletme eğitimi çevresinde çeşitliliği nasıl sağladıklarını temsil eden 30 inovasyondan biri olarak tanıdı. UPEP, 35 ülkeden, 200’den fazla okuldan, 300’den fazla inovasyonun sunulduğu bir değerlendirme arasından seçildi.

28 Eylül 2015 tarihinde Uygunluk Başvurumuz yapıldı.

Ekim 2015'de Frankfurt'ta AACSB'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika yıllık toplantısına katıldık.

9 Kasım 2015'de AACSB Başlangıç Akreditasyonu Komitesi Uygunluk başvurumuzu kabul ettiğini bildirdi.

Kasım 2015'de Zagreb'te AACSB İşletme Akreditasyonu Semineri'ne katıldık.

Ocak 2016’da Dr. Mohamed Madi AACSB akreditasyonu mentorumuz olarak atandı.

Şubat 2016’da misyonumuzu daha özgün hale getirmek amacıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, mezunlarımız ve iş dünyasının görüşlerini almaya ve elde edilen verileri çözümlemeye başladık.

Mart 2016’da fakülte personelinin akademik çalışmalarını içeren entelektüel katkılarını ölçmeye yönelik 2 nolu standart ile fakülte öğretim üyelerinin, programlar ve fakülte düzeyinde yeterliğini analiz eden 15 nolu standardın hazırlıklarını tamamladık.

Mart 2016’da akreditasyonun bilinirliğine yönelik poster ve broşür bastırdık; standlar kurarak öğrencilerimizi bilgilendirmeye başladık. 

Mart 2016'da Mentorumuz fakültemize ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Mayıs 2016'da fakültemiz Milano'da yapılan AACSB’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Akreditasyonuna Konferansı’na katıldı. Toplantı notları için tıklayınız.

Haziran 2016'da akreditasyonun temel taşlarından biri olan “Paydaşlar Üzerinde Etki” oluşturmak için Türkiye’ye örnek olabilecek Fakülte Danışma Kurulu’nu oluşturduk ve ilk toplantısını yaptık.  

Ekim 2016'da Sosyal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik amacımıza yönelik olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri’ne imza atan Sabancı ve Koç Üniversitelerini de içeren Türkiye’den yedi üniversiteden biri olduk. 

Ekim 2016'da önemli projelerimizden biri olan Finans laboratuvarımızın açılışını gerçekleştirdik. 

Ekim 2016'da fakültemiz İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan AACSB’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Konferansı’na katıldı. Toplantı notları için tıklayınız.

Kasım 2016'da “Değerlendirme ile Öğrenim ve program çıktılarını ilişkilendiren yazılım, akreditasyonun şartı olan “Öğrenme Güvencesi”nin (Assurance of Learning) sağlanması amacıyla uygulamaya konuldu. 

Ocak 2017'de  50 üniversitemizden çoğu üst düzey yöneticiler olmak üzere çok sayıda akademisyenin yanısıra, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun ve SAÜ rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ında katıldığı ulusal çapta Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı üniversitemizde yapıldı. Toplantı sayfası için tıklayınız.

Nisan 2017'de misyon ve vizyonumuzun son hali yürürlüğe girdi. Misyon ve vizyon bildirgelerimiz için tıklayınız. 

Mayıs 2017'de Viyana'da yapılan AACSB’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Akreditasyonuna Konferansı’na katıldık. Toplantı notları için tıklayınız.

Mayıs 2017'de Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL  fakültemiz dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Adem AKBIYIK, Danışma Kurulu üyemiz Ali İhsan Güneş ve akreditasyon koordinatörümüz Doç. Dr. Hakan TUNAHAN'ı kabul etti. Görüşmede fakültemizin son dönemdeki  atılımları ve akreditasyon süreci ele alındı.

Temmuz 2017'de Özdeğerlendirme Raporu komitesi göreve başladı. Haber için tıklayınız.

10 Ekim 2017'de Rektörümüzün davetlisi olarak, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Akreditasyon Öz Değerlendirme takımının katıldığı ve akreditasyon sürecimizin ele alındığı kahvaltılı toplantı yapıldı. Haber için tıklayınız.

18 Ekim 2017'de İşletme Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can Uluslararası Trakya Muhasebecilik, Finans ve Denetim Sempozyumu’nda “AACSB Akreditasyon Deneyimi: Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Örneği” başlıklı sunumunu yaptı. Haber için tıklayınız.

16 – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında Malta’nın St. Julian’s kentinde düzenlenen AACSB’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Konferansı’na katıldık. Haber için tıklayınız.

09-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut’da Lübnan Amerikan Üniversitesi Adnan Kassar İşletme Okulu’nda yapılan AACSB’nin Öğrenmenin Güvence Altına Alınması (AoL – Assurance of Learning) Seminer dizisinin ilkine katıldık. Haber için tıklayınız.

22-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan AACSB’nin Öğrenmenin Güvence Altına Alınması (AoL – Assurance of Learning) Seminer dizisinin son aşaması olan II. Seminere katıldık. Haber için tıklayınız.

31 Aralık 2017'de Özdeğerlendirme Raporumuzu AACSB İlk Akreditasyon Komitesi'ne (IAC) ilettik.

10 Şubat 2018 tarihindeki toplantısında AACSB İlk Akreditasyon Komitesi Özdeğerlendirme Raporunu ele aldı.

2 Haziran 2018 tarihinde, revize edilmesi istenen özdeğerlendirme raporumuz, detaylı ve yoğun çalışmalar sonucu gözden geçirilerek Komite'nin Temmuz ayındaki toplantısında görüşülmek üzere iletildi.