Ana Sayfa
Aacsb Akreditasyon Süreci
Başvuru Değerlendirme Kriter ve Standartları

AACSB UYGUNLUK BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME KRİTER VE STANDARTLARI

AACSB üyeliğinin tamamlanmasının ardından, üniversite fakültesi ve yönetimi ile AACSB Akreditasyon Standartlarına ve Akreditasyon Sürecine aşina olmalıdır. Aşinalığın sağlanmasının ardından, üniversite Uygunluk Başvurusunu tamamlayarak akreditasyon sürecine başlayabilir. Uygunluk Başvuru Süreci, AACSB Akreditasyonun uygunluğuna karar vermek adına üniversitenin değerlendirilmesini kapsar. Uygunluk Başvurusu istenilen zamanda yapılabilir.

Üniversitelerden, AACSB görevlilerinin değerlendirme yapmaları için Uygunluk Başvurusu taslağının hazırlanması beklenir. AACSB görevlileri başvurunun eksiksiz olmasını ve olabilecek potansiyel problemleri kontrol edeceklerdir. Uygunluk Başvurusunun tamamlanmasının ardından, Birinci Akreditasyon Komitesi (IAC) başvuruyu gözden geçirecek, eğer onay verilirse, bir mentor atanacak ve mentor Birinci Akreditasyon Süreci vasıtasıyla üniversiteye yol göstermek adına yardımcı olacaktır.

Kısım

Bölüm

Alt başlık

Birinci Kısım:

AACSB Akreditasyonu İçin Uygunluk Kriterleri

 

 

 

Temel Değerler ve Yol Gösterici İlkeler

 

Etik davranış

Üniversite (Okul) çevresi

Kurumsal ve sosyal sorumluluğa katkı

 

 

Genel Kriterler

Akreditasyon kapsamı ve AACSB üyeliği

Gözetim, sürdürülebilirlik ve sürekli gelişme

AACSB'ye verilen bilgilerin standartlara ve bütünlüğe sürekli bağlılığına dair politika

İkinci Kısım:

İşletme Akreditasyonu için Standartlar

 

 

Stratejik Yönetim ve İnovasyon

 

Standart 1:Misyon, etki, inovasyon

Standart 2:Entellektüel katkılar, etki ve misyon ile uyum

Standart 3:Finansal stratejiler ve kaynakların tahsisi

 

 

 

Katılımcılar

 

Standart 4:Öğrenci kabulü, bilimsel ilerleme ve kariyer gelişimi

Standart 5:Fakülte yeterliliği ve yayılımı

Standart 6:Fakülte yönetimi ve desteği

Standart 7:İdari personel yeterliliği ve yayılımı

 

 

Öğretme ve Öğrenme

Standart 8: Müfredat yönetimi ve öğrenme çıktıları

Standart 9: Müfredat içeriği

Standart 10: Öğrenci- Fakülte etkileşimi

Standart 11: Program eğitim derecesi, yapı ve eşdeğerliği

Standart 12: Öğretme etkinliği

 

 

Akademik ve İdari Personel Entegrasyonu

Standart 13: Öğrencinin akademik ve idari süreçlere katılımı

Standart 14: Yönetici eğitimi (YL-DR)

Standart 15: Fakülte nitelikleri ve Bağlılığı