Ana Sayfa
Aacsb Akreditasyon Süreci
Akreditasyon Süreci

Akreditasyon Süreci

Zorlu bir süreç olan akreditasyon, iç incelemeler, değerlendirmeler ve uyum çalışmaları nedeniyle birkaç yıl sürmektedir. Türkiye’den akredite olan okullar bu süreci 5-6 yıl içerisinde tamamlamışlardır.

Fakülteler bu süreçte kaliteli bir eğitim ortamı, kararlı bir şekilde kendini sürekli geliştiren ve işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık veren bir ders programı gibi unsurları olan AACSB Akreditasyon Standartları’na uyum sağlamak için planlar hazırlamakta ve uygulamaktadır. Yine bu standartlar doğrultusunda tüm akredite okullar, akreditasyonlarını korumak için beş yılda bir değerlendirmeden geçmek zorundadır.

Aşağıda AACSB akreditasyon süreci adımlar halinde açıklanmıştır:

 

ADIM 1: AACSB ÜYELİĞİ

AACSB Akreditasyona başvurmak isteyen bir okul, öncelikle, AACSB International’ın üyesi olmalıdır.

ADIM 2: AŞİNALIK OLUŞTURMAK

Üyelik oluşturulduktan sonra, okulun tümü AACSB akreditasyonu standartları ve akreditasyon süreci konusuna aşina olmalıdır.

ADIM 3: UYGUNLUK BAŞVURUSU  

 1. Bir okul, akreditasyon sürecine Uygunluk Başvurusunu (paketini)  (Eligibility Application) tamamlamak suretiyle başlayabilir.
 2. Uygunluk başvurusu süreci, okulun AACSB akreditasyonunu almaya uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla okulun gözden geçirilmesini içermektedir.
 3. Başvuru herhangi bir zamanda yapılabilmektedir.
 4. Başvuru Paketi temel olarak belgeye dayalı gerçekleşen ve gerçekleştirilmesi planlanan bilginin kategorize edilerek sunulmasını içermektedir. Paketin kısımları ve kırılımları aşağıda özetlenmiştir:

a)    Birinci Kısım: AACSB Akreditasyonu İçin Uygunluk Kriterleri: Başvurunun bu kısmı okulun, AACSB akreditasyonunu almak ve korumak amacıyla bir dizi temel değere olan taahhüt ve uyumunu sorgulamaktadır. Uygunluk Kriterleri iki amaca hizmet ettiği için iki bölümden oluşmaktadır:

1.    Temel Değerler ve Yol Gösterici İlkeler: Bu değer ve ilkeler üç temel başlık altında toplanmaktadır:

                                         i.    Etik davranış

                                        ii.    Üniversite (Okul) çevresi

                                      iii.    Kurumsal ve sosyal sorumluluğa katkı

2.    Genel Kriterler: Bu kriterler üç temel başlık altında toplanmaktadır.

                                         i.    Akreditasyon kapsamı ve AACSB üyeliği

                                        ii.    Gözetim, sürdürülebilirlik ve sürekli gelişme

 1. AACSB'ye verilen bilgilerin standartlara ve bütünlüğe sürekli bağlılığına dair politika
 2. İkinci Kısım: İşletme Akreditasyonu için Standartlar: Bu kısım stratejik yönetim üzerine yoğunlaşmakta olup standartlar 4 anabaşlık altında 15 altbaşlıkta toplanmaktadır.

Stratejik Yönetim ve İnovasyon

 1. Standart 1:Misyon, etki, inovasyon
 2. Standart 2:Entelektüel katkılar, etki ve misyon ile uyum
 3. Standart 3:Finansal stratejiler ve kaynakların tahsisi

Katılımcılar

 1. Standart 4:Öğrenci kabulü, bilimsel ilerleme ve kariyer gelişimi
 2. Standart 5:Fakülte yeterliliği ve yayılımı
 3. Standart 6:Fakülte yönetimi ve desteği
 4. Standart 7:İdari personel yeterliliği ve yayılımı

Öğretme ve Öğrenme

 1. Standart 8: Müfredat yönetimi ve öğrenme çıktıları
 2. Standart 9: Müfredat içeriği
 3. Standart 10: Öğrenci- Fakülte etkileşimi
 4. Standart 11: Program eğitim derecesi, yapı ve eşdeğerliği
 5. Standart 12: Öğretme etkinliği

Akademik ve İdari Personel Entegrasyonu

 1. Standart 13: Öğrencinin akademik ve idari süreçlere katılımı
 2. Standart 14: Yönetici eğitimi (YL-DR)
 3. Standart 15: Fakülte nitelikleri ve Bağlılığı

ADIM 4: UYGUNLUK BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazırlanan uygunluk belgesi, akreditasyon personeli tarafından incelenir ve başvuru tam ve uygunsa, Birinci Akreditasyon Komitesi’ne detaylı değerlendirme için iletilir.

ADIM 5: MENTOR ve İRTİBAT GÖREVLİSİNİN ATANMASI

Başvurunun onaylanmasından sonra, Başlangıç Öz Değerleme Raporu (Initial Self Evaluation Report (ISER)’nun geliştirilmesine yardımcı olmak üzere gönüllü bir mentor atar (Örneğin bir dekan). Ayrıca, AACSB tarafından fakülteyle iletişimde birinci derecede sorumluluğa sahip bir irtibat görevlisi fakülteye atanır.

Başlangıç Öz Değerleme Raporu, esas itibariyle mevcut durumun standartlarla uyuşup uyuşmadığını ve uyuşmayan noktalar üzerine Fark Analizi’nin yapıldığı bir plandır.

ADIM 6: UYGUNLUK ONAYINA DAİR RESMİ BİLDİRİM

AACSB, fakülteye uygunluk başvurusunun kabul edildiğine ve mentor atandığına dair bildirimde bulunur.

ADIM 7: BAŞLANGIÇ ÖZ DEĞERLEME RAPORU’NUN HAZIRLANMASI

Atanan mentor, başvuru yapan okulun akreditasyon standartları ile varolan uyumunu belirlemek ve Başlangıç Öz Değerleme Raporu’nun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışır. Mento, fakültenin izin verilen süre içerisinde standartlara uyumlu hale gelebilmek için başarılı bir plan hazırlayabileceğine kanaat getirmezse bu durumu ifade eder. 

Rapor süreci genelde bir yıl veya daha kısa sürer. Bununla birlikte maksimum iki yıl alır.

ADIM 8:  BAŞLANGIÇ ÖZ DEĞERLEME RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci Akreditasyon Komitesi planı inceler ve aşağıdaki ihtimaller ortaya çıkar:

1.  İlk Akreditasyon Ziyareti için başvurma daveti akabinde okula Nihai Özdeğerlendirme Raporu hazırlaması tavsiyesinde bulunarak Rapor kabul edilir.

2. Başlangıç Öz Değerleme Raporu okulun aksiyon uygulama safhasına geçmesi tavsiyesiyle kabul edilir.

3. Plan kabul edilir ancak ileri uyumlaştırma planının daha da iyileştirilmesi talep edilir.

4. Fakültenin kendine tanınan maksimum süre içerisinde AACSB standartlarıyla uyumlu olmayacağına kanaat getirilerek Rapor reddedilir.

ADIM 9:  AKRAN EKİP İNCELEMESİ

Ziyaretten yaklaşık iki yıl önce, ekibe bir başkan atanır. Başkan Nihai Öz Değerleme Raporu hazırlamada yardımcı olur.

İlk akreditasyon komitesi, ekibin diğerlerini belirler.

Ziyaret gerçekleştirilir.

ADIM 10:  SONUÇ

Ziyaret sonrasında fakülteye ve İlk Akreditasyon Komitesi’ne fakültenin akreditasyon isteğinin kabul, red veya tehir edilmesi bilgisi vardır.

Daha sonra Akreditasyon Komitesi AACSB yönetim kuruluna onay için kararı sunar.